Sản phẩm – Ứng dụng

HASS Block

Ứng dụng:

 • Tường bao
 • Tường ngăn
 • Hàng rào
Xem thêm
HASS Wall

Ứng dụng:

 • Tường bao, che
 • Tường ngăn
Xem thêm
HASS Wall+

Ứng dụng:

 • Tường bao, che
 • Tường ngăn
Xem thêm
HASS Floor

Ứng dụng:

 • Sàn
 • Mái
Xem thêm
HASS Floor+

Ứng dụng:

 • Sàn
 • Mái
Xem thêm
HASS Lintel

Ứng dụng:

 • Lăng tô cửa đi, cửa sổ
Xem thêm
Vữa xây gạch mỏng HASS

Ứng dụng:

 • Vữa xây với các sản phẩm HASS
Xem thêm
Vữa tô HASS

Ứng dụng:

 • Vữa tô cho các sản phẩm HASS
Xem thêm
Bột trét HASS

Ứng dụng:

 • Bột trét lên bề mặt gạch HASS trước khi sơn
Xem thêm
HASS Công cụ - Phụ kiện

Ứng dụng:

 • Bổ trợ trong quá trình thi công.
Xem thêm
Chát Facebook
Chát Zalo