Công cụ & Phụ kiện

Công cụ

HASS thùng trộn

Thùng trộn

HASS máy trộn

Máy trộn

HASS bay xây

Bay xây

HASS cánh khuấy

Cánh khuấy

HASS chổi tay

Chổi tay

HASS cưa tay

Cưa tay

HASS bàn chà nhám

Bàn chà nhám

HASS búa cao su

Búa cao su

HASS dụng cụ canh góc

Dụng cụ canh góc

HASS dụng cụ tạo rãnh

Dụng cụ tạo rãnh


Phụ kiện

HASS fosm trương nở

Foam trương nở

HASS bát neo

Bát neo

HASS tắc kê

Tắc kê

HASS bát nối

Bát nối

HASS lưới thủy tinh

Lưới thủy tinh